ร่วมงานกับเรา


สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สาขานครปฐม  2  อัตรา (ค่าแรงตามกฎหมายขั้นต่ำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับ ม.6 , ปวช. , ปวส. หรือ กำลังศึกษา และหารายได้พิเศษ
 • เพศชาย และ เพศหญิง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ถ่ายเอกสาร แสกนเอกสาร

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ   4  อัตรา (ค่าแรงตามกฎหมายขั้นต่ำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับ ม.6 , ปวช. , ปวส. หรือ กำลังศึกษา และหารายได้พิเศษ
 • เพศชาย และ เพศหญิง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ถ่ายเอกสาร แสกนเอกสาร

Responsibilities:

 • Implement and manage an effective legal compliance program
 • Develop and review company policies.
 • Advise management on the company’s compliance with laws and regulations through detailed reports.
 • Create and manage an effective action plan in response to e.g. legal changes, risk assessment results, compliance monitoring results, audit findings and compliance violations.
 • Regularly monitor company procedures, practices, and documents to identify possible weaknesses or risks.
 • Perform compliance risk assessments.
 • Ensure all employees are educated on the latest regulations and processes.
 • Build positive compliance culture.
 • Advise management and staff on compliance matters.
 • Internal investigations in case of fraud.
 • Exchange information on the company’s compliance program and status with the ERGO Regional Compliance Manager.

 

Suggested requirements:

 • Bachelor’s degree in law, finance, business management or a related field.
 • 3 – 5 years’ proven experience in a compliance officer role or legal role.
 • Insurance or finance industry background is preferred.
 • Good knowledge of legal requirements and procedures.
 • Brilliant oral and written communication skills.
 • Oral and written business level English skills.
 • Highly-analytical with strong attention to detail.

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและบริหารงานด้านการพิจารณารับประกันภัยและการขนส่งทางทะเล
 • ดูแลด้านการกระจายความเสี่ยง การจัดทำการต่อประกันภัย พร้อมกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครอง
 • คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย
 • ช่วยควบคุมและบริหารจัดการด้านการออกกรมธรรม์ของทีมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารจัดการ การขาย หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประกันภัยและการขนส่งสินค้าทางทะเล 3-5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
 • มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน เจรจาต่อรอง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ชอบค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

Job description :

The Business Analyst is responsible to monitor the plan achievement and economic performance. He/She performs analyses and prepares reports, presentations and recommendations for the management.  He/She actively support the coordination of the planning and forecast processes.

The main tasks and responsibilities :

 • Monitor and control plan achievement and performance by products and channels
 • Variance analysis (astual vs.plan) in co-operation with responsible units
 • Support of annual and quarterly sales and cost planning process
 • Market and competitor analyses to identify market trends and recommend actions
 • Assessment of existing’s and new business models to support management decisions
 • Identification of shortcomings and preparation of proposals how to solve or to improve them
 • Generating regular reports and presentations for the management
 • Preparation of ad hoc analyses and reports

Requirements :

 • Degree in Accounting , Business Administration, Mathematics or Engineering with good results
 • Good communication skill in English (it is the main working language)
 • Good command of MS Excel and Powerpoint
 • Strong analytical skill and excellent understanding of numbers
 • Pro-active attitude
 • Working experience , e.g. as financial analyst , consultant or auditor accounting

We offer

 • Working in an international team with colleagues from Europe, Asia and Thailand
 • Opportunity to gain a valuable personal and professional of experience in growing sector
 • Stable and friendly working environment
 • Excellent career perspective

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ   2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบด้วยภาษา java / jsp
  (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล
 4. มีความรับผิดชอบและสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. พัฒนาโปรแกรมบริษัทตาม Requirement ของบริษัท
 2.  Debug, Test ระบบงานต่าง ๆ
 3.  ดูแลระบบให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 4.  แก้ปัญหาการใช้งานระบบทั้งทางโทรศัพท์ และบุคคลโดยตรง

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ   10 อัตรา (ค่าแรงตามกฎหมายขั้นต่ำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับ ปวส.
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน และ ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่บวก
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

คีย์งานรับประกันภัย ผ่านระบบรับประกันของบริษัทฯ

และ งานอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 2. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความรู้ทางด้านประกันวินาศภัย
 4. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง แก้ปัญหาได้ดี
 5. หากมีประสบการณ์ในด้านประกันวินาศภัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ยินดีรับเด็กจบใหม่ที่มีความตั้งใจ และความสามารถ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– หาลูกค้า ตัวแทน รายใหม่ และ รักษากลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

– ให้คำแนะนำในด้านผลิตภัณฑ์ แนะนำข้อมูลใหม่ ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้า และตัวแทน

– คอยแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ตัวแทนได้รับทราบ

– มีทักษะในการด้านเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 2. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความรู้ทางด้านประกันวินาศภัย
 4. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง แก้ปัญหาได้ดี
 5. หากมีประสบการณ์ในด้านประกันวินาศภัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ยินดีรับเด็กจบใหม่ที่มีความตั้งใจ และความสามารถ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– หาลูกค้า ตัวแทน รายใหม่ และ รักษากลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

– ให้คำแนะนำในด้านผลิตภัณฑ์ แนะนำข้อมูลใหม่ ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้า และตัวแทน

– คอยแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ตัวแทนได้รับทราบ

– มีทักษะในการด้านเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 2. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความรู้ทางด้านประกันวินาศภัย
 4. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง แก้ปัญหาได้ดี
 5. หากมีประสบการณ์ในด้านประกันวินาศภัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ยินดีรับเด็กจบใหม่ที่มีความตั้งใจ และความสามารถ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– หาลูกค้า ตัวแทน รายใหม่ และ รักษากลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

– ให้คำแนะนำในด้านผลิตภัณฑ์ แนะนำข้อมูลใหม่ ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้า และตัวแทน

– คอยแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ตัวแทนได้รับทราบ

– มีทักษะในการด้านเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 2. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความรู้ทางด้านประกันวินาศภัย
 4. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง แก้ปัญหาได้ดี
 5. หากมีประสบการณ์ในด้านประกันวินาศภัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ยินดีรับเด็กจบใหม่ที่มีความตั้งใจ และความสามารถ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– หาลูกค้า ตัวแทน รายใหม่ และ รักษากลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

– ให้คำแนะนำในด้านผลิตภัณฑ์ แนะนำข้อมูลใหม่ ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้า และตัวแทน

– คอยแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ตัวแทนได้รับทราบ

– มีทักษะในการด้านเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 2. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความรู้ทางด้านประกันวินาศภัย
 4. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง แก้ปัญหาได้ดี
 5. หากมีประสบการณ์ในด้านประกันวินาศภัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ยินดีรับเด็กจบใหม่ที่มีความตั้งใจ และความสามารถ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– หาลูกค้า ตัวแทน รายใหม่ และ รักษากลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

– ให้คำแนะนำในด้านผลิตภัณฑ์ แนะนำข้อมูลใหม่ ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้า และตัวแทน

– คอยแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ตัวแทนได้รับทราบ

– มีทักษะในการด้านเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

 

Job Description

The Investment Officer is responsible to execute the company’s investment plan with the guidance of the Investment Committee and the Head of Investments. He/She monitor plan achievement, economic and P/L performance, prepares investment reports including forecasts.

Responsibilities

 • Coordinate the annual planning process for the company’s Strategic Asset allocation, including: Corporate and Government bonds, REITS, Equity funds, Cash
 • Execute required transactions, e.g.: purchase and sale of all above asset classes, including: communication with counterparties by telephone, email and in person and coordination/ review of the settlement process
 • Monitor plan achievement of Total Return, P/L and relevant risk parameter
 • Prepare investment reporting and market updates for management and Investment Committee
 • Organize quarterly Investment committee’s meetings
 • Identify, quantify and propose the mitigation or limitation of risks
 • Coordinate risk management and reporting activities related to investments
 • Perform calculations and prepare documents required by OIC
 • Manage new and renewal of leasing contracts of company’s property
 • Preparation of ad hoc analyses and reports
 • Selective support of Planning/ Controlling activities of the company

Requirements 

 • BS/MS degree in Finance, Economics, Accounting or related fields
 • Relevant Excel and PowerPoint and analytical skills
 • Good communication in Thai and English
 • Relevant working experience in Finance, Banking or portfolio Management, CFA is a plus

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. ปวส.
 • อายุไม่เกิน 18-35 ปี
 • มีความขยัน และ ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่บวก
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (พิการทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือ การมองเห็นลักษณะเลือนลาง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ให้คำแนะนำการช่วยเหลือเบื้องต้น
 • รู้จักเส้นทางการเดินทาง สถานที่ต่าง ๆ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • มีความขยัน และ ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่บวก
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานเคลม Non-Motor อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกปฏิบัติ หรือ เข้าสำรวจความเสียหายได้ (บางครั้ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รับแจ้งเคลม พิจารณาเคลมค่าสินไหม รวมถึงการพิจารณาการส่งเซอร์เวย์ และติดตามรายงานความคืบหน้าจากเซอร์เวย์
 • ประสานงานกับตัวแทน โบรกเกอร์ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเคลม
 • แจ้งความคืบหน้าของงานเคลมให้กับทาง Reinsurer ทราบ
 • นำเสนอรายงานขออนุมัติเคลมหรือขออนุมัติอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ (ค่าแรงตามกฎหมายขั้นต่ำ)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส.
 • เพศชาย หญิง
 • มีความขยัน และ ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • บันทึกข้อมูลตั้งเบิกจ่ายค่าสินไหมในระบบ GIS
 • จัดเก็บเอกสารเข้าระบบ
 • คัดแยกประเภทเอกสารการจ่ายค่าสินไหม ส่งการเงินและส่งกลับสาขา

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สนญ. 2 อัตรา

ลักษณะงาน :

 • ควบคุมราคารถยนต์
 • ประเมินความเสียหายรถยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา  ปวช. และ ปวส. แผนกช่างยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
 • ควบคุมราคารถยนต์ 2 ปีขึ้นไป

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ  22-35  ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ  22-35  ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ  22-35  ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ  22-35  ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ  22-35  ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ  22-35  ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ  22-35  ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ  22-35  ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ  22-35  ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ  22-35  ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

ลักษณะงาน :

 • ตรวจสอบรานงานอุบัติเหตุ จัดคีย์สรุปรายงานเซอร์เวย์ ชองภาคกลาง เข้าระบบ
 • คีตรวจสอบและสรุปเสนอค่าซ่อมรถประกัน รถคู่กรณี ทรัพย์สิน รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหม
 • ถ่ทำตั้งเบิกค่าซ่อมต่างๆ ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล และผู้บาดเจ็บ รวมทั้งค่าเซอร์เวย์ของภาคกลาง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุ  22-35  ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านประกันภัย
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word ,Excel)

ลักษณะงาน :

 • ตรวจสอบรานงานอุบัติเหตุ จัดคีย์สรุปรายงานเซอร์เวย์ ชองภาคกลาง เข้าระบบ
 • คีตรวจสอบและสรุปเสนอค่าซ่อมรถประกัน รถคู่กรณี ทรัพย์สิน รวมทั้งค่ารักษาพยาบาล ค่าสินไหม
 • ถ่ทำตั้งเบิกค่าซ่อมต่างๆ ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล และผู้บาดเจ็บ รวมทั้งค่าเซอร์เวย์ของภาคกลาง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศหญิง อายุ  22-35  ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านประกันภัย
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word ,Excel)
สายงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 17 อาคารไทยศรี
126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
CallCenter : 1219 , 0 2820 7000
recruitment@thaisri.com