ร่วมงานกับเรา


สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานตัวแทนสมุทรสาคร   1 อัตรา

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถยนต์)

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ   2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบด้วยภาษา java / jsp
  (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล
 4. มีความรับผิดชอบและสนใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 1. พัฒนาโปรแกรมบริษัทตาม Requirement ของบริษัท
 2.  Debug, Test ระบบงานต่าง ๆ
 3.  ดูแลระบบให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 4.  แก้ปัญหาการใช้งานระบบทั้งทางโทรศัพท์ และบุคคลโดยตรง

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ   4 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส.
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์
 • มีความขยัน และ ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่บวก
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

คีย์งานรับประกันภัย ผ่านระบบรับประกันของบริษัทฯ

และ งานอื่น ๆ ทีได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 1. สาขานครปฐม      1 อัตรา
 2. สาจาขอนแก่น     1 อัตรา
 3. สาขาอุดรธานี      1 อัตรา
 4. สาขาเชียงใหม่    1 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 2. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความรู้ทางด้านประกันวินาศภัย
 4. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง แก้ปัญหาได้ดี
 5. หากมีประสบการณ์ในด้านประกันวินาศภัยมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ยินดีรับเด็กจบใหม่ที่มีความตั้งใจ และความสามารถ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– หาลูกค้า ตัวแทน รายใหม่ และ รักษากลุ่มลูกค้าปัจจุบัน

– ให้คำแนะนำในด้านผลิตภัณฑ์ แนะนำข้อมูลใหม่ ๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้า และตัวแทน

– คอยแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ตัวแทนได้รับทราบ

– มีทักษะในการด้านเจรจา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถทำงานได้ภายใต้แรงกดดัน และมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สาขาระยอง              1 อัตรา
 • สาขานครปฐม          1 อัตรา
 • สาขาหาดใหญ่         1 อัตรา
 • สาขาเชียงใหม่         1 อัตรา

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถยนต์)

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สาขาเมืองทองธานี     1 อัตรา
 • สำนักงานใหญ่            2 อัตรา
 • สาขาบางแค                2 อัตรา
 • สาขาสุขุมวิท               2 อัตรา

ลักษณะงาน :

 • ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่ (ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย)
 • คีย์รายงานเคลมเข้าระบบในคอมพิวเตอร์
 • ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพถ่ายเข้าระบบงานเคลมผ่านคอมพิวเตอร์
 • ให้บริการแก่ลูกค้า ตัวแทน คอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบวุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. และ ปวส.
 • เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มียานพาหนะเป็นของตัวเอง (รถจักรยานยนต์)

Job Description

The Investment Officer is responsible to execute the company’s investment plan with the guidance of the Investment Committee and the Head of Investments. He/She monitor plan achievement, economic and P/L performance, prepares investment reports including forecasts.

Responsibilities

 • Coordinate the annual planning process for the company’s Strategic Asset allocation, including: Corporate and Government bonds, REITS, Equity funds, Cash
 • Execute required transactions, e.g.: purchase and sale of all above asset classes, including: communication with counterparties by telephone, email and in person and coordination/ review of the settlement process
 • Monitor plan achievement of Total Return, P/L and relevant risk parameter
 • Prepare investment reporting and market updates for management and Investment Committee
 • Organize quarterly Investment committee’s meetings
 • Identify, quantify and propose the mitigation or limitation of risks
 • Coordinate risk management and reporting activities related to investments
 • Perform calculations and prepare documents required by OIC
 • Manage new and renewal of leasing contracts of company’s property
 • Preparation of ad hoc analyses and reports
 • Selective support of Planning/ Controlling activities of the company

Requirements 

 • BS/MS degree in Finance, Economics, Accounting or related fields
 • Relevant Excel and PowerPoint and analytical skills
 • Good communication in Thai and English
 • Relevant working experience in Finance, Banking or portfolio Management, CFA is a plus

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. ปวส. หริอ
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย ปวช., ปวส. และ ระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องการฝึกงาน หารายได้ระหว่างเรียน
 • เพศ หญิง / ชาย
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คีย์งาน
 • มีความขยัน และ ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ (8.30 – 17.30 น.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • คีย์งานเข้าระบบประกันภัยของบริษัทฯ
 • จัดชุดเอกสารกรมธรรม์
 • และงานอื่น ๆ ตามสมควรที่ได้รับมอบหมาย

 

Job Qualifications :

1. Bachelor’s degree in finance, accounting, economics, statistics, actuary or other related field.
2. At least 1-2 years experience in risk management field or insurance industry.
– Proficient in both spoken and written English.
– Good knowledge in Word, Excel, PowerPoint
– Sound analytical capabilities, proven problem-solving skills and judgment skills.
– Excellent interpersonal skill, enthusiastic, positive attitude and can work under pressure.

Responsibilities :

Engaging in the process of setting risk appetite, risk tolerance, risk identification risk measures, and key risk indicator (KRI)
Monitoring of risk register, risk-taking activities and risk exposures to ensure they are in line with risk management policy, strategy, and regulatory requirement
Providing support, education, and training to the Company’s staff to build risk awareness
Implement, monitor the risk management tools: RCSA, KRI, Incident, Action tracking.
Ensure corporate governance around core activities as defined in the ERM / ORSA regulation.
Preparing, review and test the Business Continuity Plan (BCP).
Monitor new laws and regulation, maintain a regulatory inventory, communicate regulatory changes to and engage with the front line unit and control function in assessing impacts of regulatory changes.
To report the Risk Management Committee about the management, operation, risk status, changes and areas of improvement to ensure the compliance with the Company’s policy and strategy.
Other assignments as required.

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

1 .สำนักงานใหญ่ 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. มีวุฒินิติศาสตรบัณฑิต
2. มีใบอนุญาตว่าความ
3. ประสบการณ์ทำงานในด้านกฎหมาย 2 ปีขึ้นไป
4. หากมีความรู้ด้านประกันวินาศภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ทำหน้าที่ฟ้องร้องและดำเนินคดีในศาล อนุญาโตตุลาการ และงกฎหมายอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Description:

 1. Responsible for actuarial work, consisting of preparation data, report, reserving, and pricing
 2. Analyze the loss cost of products and Monitor the portfolio of products
 3. Co-ordinate with Risk Management Department to analyst about pricing risk, stress testing, etc.
 4. Co-ordinate with underwriters in assist marketing with the information to help support all their needs
 5. Any other assignments as assigned

Qualifications:

 1. Education: Bachelor or Master’s Degree in Actuarial Science, Statistics, Mathematics, Risk Management, or other related fields
 2. Experience: 0-2 years
 3. Proficient in database and MS Office, especially Excel, Word, and Power point
 4. Good Analytical, Problem Solving Skills, and Bright Team Player
 5. Excellent interpersonal skill, enthusiastic, positive attitude, and can work under pressure
 6. Good written and verbal communication skills in English

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. ปวส.
 • อายุไม่เกิน 18-35 ปี
 • มีความขยัน และ ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่บวก
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ยินดีรับผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (พิการทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหว หรือ การมองเห็นลักษณะเลือนลาง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
 • ให้คำแนะนำการช่วยเหลือเบื้องต้น
 • รู้จักเส้นทางการเดินทาง สถานที่ต่าง ๆ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน : 

 • สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชาย
 • มีความขยัน และ ตั้งใจที่จะเรียนรู้งาน
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่บวก
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานเคลม Non-Motor อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกปฏิบัติ หรือ เข้าสำรวขความเสียหายได้ (บางครั้ง)

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รับแจ้งเคลม พิจารณาเคลมค่าสินไหม รวมถึงการพิจารณาการส่งเซอร์เวย์                                                                                                และติดตามรายงานความคืบหน้าจากเซอร์เวย์
 • ประสานงานกับตัวแทน โบรกเกอร์ ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเคลม
 • แจ้งความคืบหน้าของงานเคลมให้กับทาง Reinsurer ทราบ
 • นำเสนอรายงานขออนุมัติเคลมหรือขออนุมัติอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลและบริหารงานด้านการพิจารณารับประกันภัยและการขนส่งทางทะเล
 • ดูแลด้านการกระจายความเสี่ยง การจัดทำการต่อประกันภัย พร้อมกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครอง
 • คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย
 • ช่วยควบคุมและบริหารจัดการด้านการออกกรมธรรม์ของทีมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารจัดการ การขาย หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านประกันภัยและการขนส่งสินค้าทางทะเล 3-5 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
 • มีทักษะในการสื่อสารประสานงาน เจรจาต่อรอง
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ชอบค้นหาประสบการณ์ใหม่ ๆ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
สายงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 17 อาคารไทยศรี
126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
02-878-7111
recruitment@thaisri.com