ประวัติความเป็นมา

          ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยไทยมากกว่า 68 ปี บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มอบความคุ้มครองหลากหลายประเภท ให้แก่ลูกค้าทั้งรายบุคคล ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ รวมไปถึงประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพแบบกลุ่ม รวมไปถึงประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งในปี 2563 นั้น บริษัทได้มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยมากถึง 4.3 พันล้านบาท และยังมีพนักงานที่มีความรู้และประสิทธิภาพมากกว่า 400 คน รวมไปถึงเครือข่าย สาขา ศูนย์บริการ และสำนักงานตัวแทนกว่า 70 แห่งทั่วประเทศ

          ERGO Group เป็นกลุ่มธุรกิจประกันระดับแนวหน้าขนาดใหญ่ในประเทศเยอรมันและยุโรป และยังเป็นบริษัทลูกของ Munich Re ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรับประกันภัยต่อระดับโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยหลากหลายรูปแบบนำเสนอแก่ลูกค้า ทำให้ ERGO Group ถูกจัดอันดับติด 1 ใน 10 กลุ่มบริษัทประกันระดับโลก โดยมีเครือข่ายครอบคลุมกว่า 30 ประเทศทั่วโลก มุ่งเน้นไปที่ทวีปยุโรปและเอเชีย มีพนักงานมากกว่า 43,000 คน ซึ่งในปี 2558 ERGO Group มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยสูงถึง 18 พันล้านยูโร และในปี 2559 นั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญด้วยการเซ็นสัญญาตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ERGO Group โดยได้รวมความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยที่มีมายาวนานกว่า 67 ปี ผนวกเข้ากับความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีและระบบการปฏิบัติงานระดับนานาชาติ ซึ่งจะทำให้เกิดความแข็งแกร่งและพัฒนาอย่างก้าวกระโดดต่อไป

ก้าวแห่งความสำเร็จ

พ.ศ. 2496

บริษัท ไทยศรีนครประกันภัย จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2496 โดยใช้ชื่อ “บริษัท” ไทยศรีนครประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจด้านการประกันอัคคีภัย และภัยทางทะเล

พ.ศ. 2519

ธุรกิจด้านประกันภัยของบริษัทประสบความสำเร็จและได้รับความเชื่อถือ บริษัทได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภทภัย ตามใบอนุญาต เลขที่ 3/2519 ลงวันที่ 6 กันยายน 2519

พ.ศ. 2532

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท และ บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยศรีนครประกันภัย จำกัด เพื่อรองรับงานด้านบริการ อุบัติเหตุรถยนต์

พ.ศ. 2534

บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60 ล้านบาท จัดตั้งศูนย์บริการอุบัติเหตุภายในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มอีก 2 แห่ง คือ บางแค และรามคำแหง และต่างจังหวัดเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ เชียงราย และ นครราชสีมา

พ.ศ. 2536

เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ อาคารไทยศรีนครประกันภัย เลขที่ 126/2 ถนนกรุงธนบุรี บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2540

บริษัทได้ร่วมทำงานกับกลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอร์วิส ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ก่อให้เกิด บริษัทไทยศรีซูริคประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งทางด้านประสบการณ์ระหว่างประเทศของกลุ่มซูริคไฟแนนเชียล และภายใต้ความแข็งแกร่งทางด้านประสบการณ์ภายในประเทศของบริษัท ไทยศรีนครประกันภัย จำกัด

พ.ศ. 2548

บริษัทเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด อย่างเป็นทางการ 22 ธันวาคม 2547 ผู้ถือหุ้นเดิม ตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง แสดงเจตจำนงในการซื้อหุ้นในส่วนของกลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอร์วิส โดยมี ตระกูลพานิชชีวะ ซึ่งมีความแข็งแกร่ง ทางด้านการเงินและการบริหารงานธุรกิจ ที่มีความเป็นสากล เข้ามาถือหุ้นในส่วนของกลุ่มซูริคไฟแนนเชียลเซอร์วิส

พ.ศ. 2554

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จำกัด ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานมากกว่า 450 คน พร้อมสาขา สำนักงานตัวแทน และ ศูนย์บริการมากกว่า 70 แห่ง ทั่วประเทศ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการระดับมาตรฐานสากล พร้อมนำเสนอความคุ้มครองภัย และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าของเรา

พ.ศ. 2556

21 มกราคม พ.ศ. 2556 บริษัทได้จัดพิธีทำบุญบริษัทครั้งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลกับบริษัทฯ และ พนักงาน โดยบริษัทฯจะมุ่งมั่นให้บริการที่ประทับใจ ด้วยหัวใจตลอดไป

พ.ศ. 2559

ในปี 2559 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทุนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับ บริษัท ERGO Group กลุ่มธุรกิจประกันภัยระดับแนวหน้าขนาดใหญ่ในประเทศเยอรมันและยุโรป และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 740 ล้านบาท