คณะกรรมการบริษัท

Image

ชาติชาย พานิชชีวะ

ประธานกรรมการ

Image

การัน โชปรา

กรรมการ

Image

ด็อกเตอร์คาสอึน มิชาเอล

กรรมการ

Image

คอนเนเลียส
อเล็กแซนเดอร์ แองเคิล

กรรมการ

Image

ธาวิน ศรีเฟื่องฟุ้ง

กรรมการ

Image

โชน โสภณพนิช

กรรมการ

Image

สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์

กรรมการ

Image

รัฐวุฒิ พานิชชีวะ

กรรมการ