คณะกรรมการบริหาร

Image

การัน โชปรา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Image

ธีระ บุนนาค

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการตลาดและการขาย

Image

การัน โชปรา

สายงานสนับสนุนธุรกิจ (รักษาการ)

Image

นาตยา เศรษฐ์พิศาลศิลป์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุสโส
สายงานอุบัติเหตุ ,
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Image

บุญจือ เตรียมพิทักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี

Image

เฮนรี่ เชอนบัล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานควบคุมการวางแผนและการลงทุน