คณะกรรมการบริหาร

Image

การัน โชปรา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Image

นาตยา เศรษฐ์พิศาลศิลป์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจ ,
ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

Image

ชัยรัตน์ เจียรวัฒนกนก

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสนับสนุนธุรกิจ และ สายงานอุบัติเหตุ

Image

บุญจือ เตรียมพิทักษ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและบัญชี

Image

เฮนรี่ เชอนบัล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานควบคุมการวางแผนและการลงทุน