ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

หากคุณกำลังมองหาการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม เพื่อให้สวัสดิการแก่พนักงาน เราขอเสนอการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม ที่ให้ความคุ้มครองตามความต้องการของคุณ เพราะเรามองเห็นความสำคัญและความปลอดภัยของพนักงานคุณทุกท่าน

 

ช่องทางการติดต่อ

  • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม
ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

หากคุณกำลังมองหาการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม เพื่อให้สวัสดิการแก่พนักงาน เราขอเสนอการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม ที่ให้ความคุ้มครองตามความต้องการของคุณ เพราะเรามองเห็นความสำคัญและความปลอดภัยของพนักงานคุณทุกท่าน

 

ช่องทางการติดต่อ

  • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)