ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

หากคุณกำลังมองหาการประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อให้สวัสดิการแก่พนักงาน เราขอเสนอการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มไทยศรี พลัส ที่ให้ความคุ้มครองตามความต้องการของคุณ เพราะเรามองเห็นความสำคัญและความปลอดภัยของพนักงานคุณทุกท่าน
 

ช่องทางการติดต่อ

  • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)


ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

หากคุณกำลังมองหาการประกันภัยอุบัติเหตุ เพื่อให้สวัสดิการแก่พนักงาน เราขอเสนอการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มไทยศรี พลัส ที่ให้ความคุ้มครองตามความต้องการของคุณ เพราะเรามองเห็นความสำคัญและความปลอดภัยของพนักงานคุณทุกท่าน
 

ช่องทางการติดต่อ

  • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2878 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)