รถเก๋ง

รถนั่งเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงรถปิคอัพเพื่อการพาณิชย์ ที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง

คุ้มครองตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยและรถคู่กรณี (ตามทุนประกันภัย)

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 5,000,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 300,000 บาท/คน

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุรถ ไม่เกิน 10 ปี
 2. ไม่รับประกันภัยรถใช้ในกิจการช่วยเหลือฉุกเฉิน พยาบาล
 3. ไม่รับประกันภัยรถดัดแปลงสภาพ รถแต่งที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 4. ไม่รับประกันภัยรถที่ให้เช่า

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

คุ้มครองความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (ตามทุนประกัน)

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 5,000,0000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 100,000 บาท/คน

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุรถยนต์ ไม่เกิน 10 ปี
 2. ไม่รับประกันภัยรถที่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า
 3. ไม่รับประกันภัยรถดัดแปลง รถแต่ง ที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 4. ไม่รับประกันภัยรถที่ใช้ในกิจการช่วยเหลือฉุกเฉิน พยาบาล

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 2,500,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุด 100,000 บาท/คน

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 100,000 บาท/คน

คุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
 2. ไม่จำกัด ยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ
 3. ไม่รับประกันภัยรถที่ใช้ในกิจการช่วยเหลือฉุกเฉิน, พยาบาล
 4. ไม่รับประกันรถที่ให้เช่า

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

รถเก๋ง
รถนั่งเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงรถปิคอัพเพื่อการพาณิชย์ ที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง
ประเภท 1

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด โดยคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัยกรณีชน และรถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ รวมทั้งความคุ้มครองชีวิตร่างกาย อนามัยและทรัพย์สินบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายต่างๆอีกมากมาย การประกันภัยประเภทนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มียานพาหนะหลายคัน ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือสำหรับองค์กร หรือธุรกิจ ซึ่งจะทำประกันภัยแบบกลุ่ม โดยการประกันภัยแบบกลุ่มจะได้ส่วนลดกลุ่มเพิ่มอีก 10%

คุ้มครองตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยและรถคู่กรณี (ตามทุนประกันภัย)

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 5,000,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 300,000 บาท/คน

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุรถ ไม่เกิน 10 ปี
 2. ไม่รับประกันภัยรถใช้ในกิจการช่วยเหลือฉุกเฉิน พยาบาล
 3. ไม่รับประกันภัยรถดัดแปลงสภาพ รถแต่งที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 4. ไม่รับประกันภัยรถที่ให้เช่า

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)