รถจักรยานยนต์

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

ความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุดถึง 200,000 บาท / ครั้ง

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ความคุ้มครองประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา สูงสุด 200,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. เฉพาะรถจักรยานยนต์เพื่อการพาณิชย์
 2. ไม่จำกัดอายุรถ
 3. คุ้มครองตัวรถ กรณีชนกับยานพาหนะทางบกซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้
 4. รับประกันภัยตามมาตรฐานโรงงานเท่านั้น ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

รถจักรยานยนต์
ประเภท 3

เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

ความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุดถึง 200,000 บาท / ครั้ง

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ความคุ้มครองประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา สูงสุด 200,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. เฉพาะรถจักรยานยนต์เพื่อการพาณิชย์
 2. ไม่จำกัดอายุรถ
 3. คุ้มครองตัวรถ กรณีชนกับยานพาหนะทางบกซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้
 4. รับประกันภัยตามมาตรฐานโรงงานเท่านั้น ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)