รถประเภทอื่นๆ

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุด 600,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุดท่านละ 50,000 บาท

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ไม่จำกัด ยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุด 1,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุดท่านละ 50,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลต่อคนสูงสุดท่านละ 50,000 บาท

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุรถ ไม่เกิน 10 ปี
 2. ไม่รับประกันภัยรถให้เช่า
 3. ไม่รับประกันภัยรถใช้ในกิจการช่วยเหลือฉุกเฉิน พยาบาล
 4. ไม่รับประกันภัยรถดัดแปลงสภาพ รถแต่งที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

รถประเภทอื่นๆ
รถแท็กซี่

การประกันภัยรถแท็กซี่ เพื่อธุรกิจ สำหรับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุด 600,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุดท่านละ 50,000 บาท

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ไม่จำกัด ยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)