รถปิคอัพ

รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์

คุ้มครองตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยและรถคู่กรณี (ตามทุนประกันภัย)

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 1,00,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 100,000 บาท/คน

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุรถ ไม่เกิน 10 ปี
 2. ไม่รับรถใช้รถรับจ้างหรือให้เช่า
 3. ไม่รับประกันภัยรถใช้ในกิจการช่วยเหลือฉุกเฉิน พยาบาล
 4. ไม่รับประกันภัยรถดัดแปลงสภาพ รถแต่งที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 5. ไม่รับประกันภัยรถที่ให้เช่า

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ความคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (ตามทุนประกัน)

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 1,000,0000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 100,000 บาท/คน

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุรถยนต์ ไม่เกิน 10 ปี
 2. รถดัดแปลง รถแต่ง ที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 3. รถที่ใช้ในกิจการช่วยเหลือฉุกเฉิน พยาบาล

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 600,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุด 50,000 บาท/คน

ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 50,000 บาท/คน

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 100,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ไม่จำกัด ยี่ห้อ รุ่น
 2. ไม่จำกัดอายุรถ
 3. ไม่รับประกันภัยรถที่ใช้ในกิจการช่วยเหลือฉุกเฉิน, พยาบาล
 4. ไม่รับประกันรถที่ให้เช่า

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

รถปิคอัพ
รถยนต์บรรทุกใช้เพื่อการพาณิชย์
ประเภท 1

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด โดยคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัยกรณีชน และรถยนต์สูญหาย /ไฟไหม้ รวมทั้งความคุ้มครองชีวิตร่างกาย อนามัยและทรัพย์สินบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายต่างๆอีกมากมาย

คุ้มครองตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยและรถคู่กรณี (ตามทุนประกันภัย)

คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 1,00,000 บาท/ครั้ง

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 100,000 บาท/คน

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุรถ ไม่เกิน 10 ปี
 2. ไม่รับรถใช้รถรับจ้างหรือให้เช่า
 3. ไม่รับประกันภัยรถใช้ในกิจการช่วยเหลือฉุกเฉิน พยาบาล
 4. ไม่รับประกันภัยรถดัดแปลงสภาพ รถแต่งที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น
 5. ไม่รับประกันภัยรถที่ให้เช่า

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)