เป้าหมาย
 
-  มุ่งสู่หนึ่งในสิบอันดับแรกทางด้านผลประกอบการ
-  สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
-  เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการตลาดและนวัตกรรมใหม่ๆ
 
ความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจของเรา
  • พนักงานของเรามีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีใจรักในการบริการ
  • เรามีกรมธรรม์ที่แตกต่างหลากหลาย เหมาะกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน
  • เรามีกลยุทธ์ทางการตลาดและการรับประกันภัยที่ชัดเจนและเน้นการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า
  • เรามากด้วยประสบการณ์การให้บริการรับประกันภัยในประเทศพร้อมมาตรฐานการทำงานระดับสากล 
  • เรามีความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า ที่ผูกพันกันด้วยความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบของเรา
  • เรามีเครือข่ายที่เข้าถึงและครอบคลุมทุกความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า  ซึ่งสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้อย่างง่ายดายโดยผ่านตัวแทนของบริษัท ตัวแทนอิสระ และนายหน้า หรือ ติดต่อผ่านระบบออนไลน์ อินเตอร์เน็ตและทางโทรศัพท์
  • เรามีประสบการณ์กว่า 5 ทศวรรษ  ในการให้บริการและดูแลการรับแจ้งอุบัติเหตุของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  สม่ำเสมอและทำงานอย่างรวดเร็วในการให้บริการทุกขั้นตอน
  • เราเป็นหนึ่งในบริษัทอันดับต้นๆ ที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ที่ทำให้คู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้บริการของเรา
  • เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการงานด้านวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัยชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่สามารถให้การบริการได้อย่างหลากหลาย เช่น งานด้านเครื่องกล เคมี โยธา ไฟฟ้า และพลังงาน นอกจากนี้เรายังเป็นทีมปฏิบัติการให้กับเครือข่ายของกลุ่มซูริคในเขตภูมิภาคเอเชียอีกด้วย
  • เราทำการจัดสรรประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยต่อที่ถูกจัดอันดับในกลุ่ม A- ขึ้นไปเท่านั้น