บริการตัวแทน

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีตัวแทนในทุกภาคของประเทศไทยกว่า 6,000 คน เพื่อเป็นตัวแทนการขายประกันวินาศภัยแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ซึ่งตัวแทนจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในทุกกรณี
 
ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
อาคารไทยศรี 126/2 ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร10600
ติดต่อ ส่วนบริการตัวแทนชั้น 17 หรือ บริษัทไทยศรีประกันภัย จำกัด ทุกสาขา ทั่วประเทศ
 
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ 02 -8787-111 ต่อ 1750
โทรสาร 02-860-8007
E-Mail : siriporn.ru@thaisri.com