คำถามที่พบบ่อย
30 นาทีในเขตกรุงเทพฯ คือเวลามาตรฐานของไทยศรีในการส่งพนักงานไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อบริการให้ รวดเร็วที่สุด และสำหรับต่างจังหวัด เวลาจะขึ้นอยู่กับระยะทางของจุดเกิดเหตุ และศูนย์เคลมที่อยู่ใกล้จุด เกิดเหตุมากที่สุด
วิธีแจ้งเคลมมีอยู่ 3 วิธีหลักๆ คือ การแจ้งเคลมที่เคาน์เตอร์ การแจ้งเคลมทางโทรศัพท์ ของ ศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ของไทยศรีทั่วประเทศ และการ แจ้งเคลมทางเว็บไซต์ ของไทยศรี
โทรเข้าศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุไทยศรีโดยเร็วที่สุด ที่เบอร์ 0-2878-7000 อาจโทรเข้า ศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศก็ได้ กรณีหากเป็นฝ่ายประมาท ให้เจรจากับคู่กรณีและเคลื่อนย้ายรถไม่ ให้กีดขวางการจราจร สำหรับเบอร์โทรศัพท์พร้อมขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีต่างๆ ท่านสามารถดูได้จากแผ่นพับ “วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ” ตามที่มีแนบไว้ในกรมธรรม์แล้ว
  1