ไทยศรีประกันภัย จับมือกับ ERGO GROUP เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
วันที่ :  27/05/2016

 

ไทยศรีประกันภัยจับมือกับ ERGO พันธมิตรใหม่ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำจากทวีปยุโรป ด้วยเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทแนวหน้า 1 ใน 10ของประเทศไทย และ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานถึง 63 ปี และ ศักยภาพของเรา เมื่อรวมกับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัยจากบริษัทระดับโลกอย่าง ERGO แล้ว จะทำให้เกิดการผสมผสานอย่างลงตัวเพื่อการยกระดับให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

เป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจประกันภัยมีการแข่งขันสูง ส่งผลให้เราต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอเพื่อรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจ และเราเชื่อมั่นว่าการทำให้คู่แข่งและลูกค้าจดจำได้เป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยและทวีปเอเชีย ยิ่งไปกว่านั้นการเพิ่มยอดขาย การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า การบริการอย่างมืออาชีพ และความมั่นคงทางด้านการเงิน ยังปัจจัยสำคัญเพื่อดำรงไว้ซึ่งความก้าวหน้าของบริษัทของเราอย่างยั่งยืน

ERGO เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำในทวีปยุโรปและเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก ดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทประกันภัยต่อ Munich Re. ซึ่งบริษัทประกันภัยต่อ Munich Re. เป็นผู้นำในด้านธุรกิจประกันภัยที่มีสาขามากกว่า 30 สาขาทั่วโลก และกำลังขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วทั่วโลกโดยมีทวีปเอเชียเป็นจุดมุ่งหมาย และรวมถึงประเทศไทยด้วย

ตลาดกลุ่มประกันภัยของประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นซึ่งดึงดูดใจต่อผู้ลงทุน บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีศักยภาพ ประกอบไปด้วยพนักงานกว่า 450 คน ศูนย์บริการและสาขากว่า 70 แห่งทั่วประเทศและความเชี่ยวชาญในการรับประกันวินาศภัย โดยมีการมุ่งเน้นที่ การประกันภัยรถยนต์ และ การประกันภัยทรัพย์สิน ซึ่งไทยศรีประกันภัยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,554 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 452 ล้านบาท และคาดไว้ว่าจะมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี อย่างน้อย 7%ตั้งแต่ปี 2559 – 2563

โดยจากการที่ ERGO Group เข้าร่วมทุนกับบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความรู้ในธุรกิจประกันภัย รวมทั้งกระบวนการบริหารและจัดการงานใหม่ ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันในสากล โดยบริษัทฯ จะออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถขายได้ในตลาดนานาชาติ และจะดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจในเชิงรุกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในกระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อต่อสู่กับการแข่งขันในโลกที่ไร้พรมแดนในปัจจุบัน และพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค Digital ที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งอย่างเต็มตัว โดยบริษัทฯ และ ERGO Groupให้คำมั่นสัญญาที่จะยืนหยัดความมั่นคงและคุณภาพที่โดดเด่นเพื่อความสำเร็จของบริษัทฯในภายภาคหน้า

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งสิ้น สัดส่วนของบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) จะประกอบด้วย ERGO GROUP ในสัดส่วนร้อยละ 40.26 และ ผู้ถือหุ้นเดิม คือ ตระกูลพานิชชีวะ และ ตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 59.74

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ณ วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ และ ERGO Group จะต้องร่วมกันดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การร่วมทุนกันสำเร็จลุล่วงต่อไป โดยระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 3เดือนหลังจากนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคปภ.เพิ่มเติม บริษัทฯจะแจ้งความคืบหน้าให้ได้ทราบเป็นระยะในโอกาสต่อไป หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร CALL CENTER : 1219 ต่อ 1916

ERGO Group Profile

 


< Back