ความคุ้มครองกรณีรถจักรยานยนต์เสียหายจากการชน/สูญหาย/ไฟไหม้ (ตามทุนประกันภัย)

ความคุ้มครองรถจักรยานยนต์ ขนาด 400 cc. ขึ้นไป

ความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 5,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล 100,000 บาท/คน

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาท/คน

คุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ สูงสุด 7,000,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. สำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 400 cc.ขึ้นไป
 2. รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ BMW, Ducati, Kawasaki, Harley Davidson, Triumph, Honda, Yamaha
 3. เฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น (รหัส 610)
 4. อายุรถไม่เกิน 10 ปี
 5. ไม่รับประกันรถที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถที่ใช้ในการทดสอบ ,  ทดลองขับ
 6. ไม่รับประกันรถที่นำชิ้นส่วนมาจดประกอบ
 7. อุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมจากอุปกรณ์มาตรฐาน จะต้องคิดอัตราเบี้ยเพิ่มเติม
 8. ทุนประกัน ขั้นต่ำ(ไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่ง) ต้องไม่น้อยกว่า 300,000 บาท

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

ความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 200,000 บาท / ครั้ง

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. เฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น
 2. ไม่จำกัดอายุรถ

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

คุ้มครองตัวรถสำหรับการชนกับยานพาหนะทางบก และรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 5,000/10,000 บาท

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุด 600,000 บาท/ครั้ง

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

รถจักรยานยนต์ที่รับประกันภัย

เฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. อายุรถไม่เกิน 5 ปี
 2. คุ้มครองตัวรถ กรณีชนกับยานพาหนะทางบกซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้
 3. รับประกันภัยตามมาตรฐานโรงงานเท่านั้น ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 

คุ้มครองตัวรถสำหรับการชนกับยานพาหนะทางบก 5,000/10,000 บาท

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุดถึง 600,000 บาท/ครั้ง

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. เฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น
 2. อายุรถไม่เกิน 10 ปี (ตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท)
 3. คุ้มครองตัวรถ กรณีชนกับยานพาหนะทางบกซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้
 4. รับประกันภัยตามมาตรฐานโรงงานเท่านั้น ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เป็นกรมธรรม์ที่กฎหมายบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ บังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องจัดทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายของเจ้าของรถสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บทางร่างกาย และ/หรือเสียชีวิต
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครอง
(บาท/คน)
1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
     1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง) 30,000
     1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000
2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น สำหรับผู้ประสบภัย (จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายละเมิด)
     2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ ไม่เกิน 80,000 บาท
     2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000
     2.3 สูญเสียมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือหรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง (ตาบอด) 500,000
     2.4 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป 500,000
     2.5 ทุพพลภาพอย่างถาวร  ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำได้ 300,000
     2.6 สูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่งข้างหรือสายตาหนึ่งข้าง (ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง 250,000
     2.7 หูหนวก เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธ์ุ จิตพิการอย่างติดตัว 250,000
     2.8 การสูญเสียอวัยวะอื่นใดที่กระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขของผู้ประสบภัย เช่น การสูญเสีย ม้าม ปอด ตับ ไต ฟันแท้ทั้งซี่ตั้งแต่ 5 ซี่ขึ้นไป หรือกรณีกะโหลกศีรษะถูกทำให้เสียหายเป็นเหตุให้ต้องใช้กระโหลกเทียม เป็นต้น 250,000
     2.9 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว 200,000
    2.10 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาท

สำหรับกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

 1. ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
 2. ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายจะได้รับเฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
 3. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (รายละเอียดในกรมธรรม์)

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 
รถจักรยานยนต์
ประเภท 3+

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่เกิดการชนกับยานพาหนะทางบก และความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย อนามัย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุ้มครองตัวรถสำหรับการชนกับยานพาหนะทางบก 5,000/10,000 บาท

คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุดถึง 600,000 บาท/ครั้ง

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. เฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น
 2. อายุรถไม่เกิน 10 ปี (ตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัท)
 3. คุ้มครองตัวรถ กรณีชนกับยานพาหนะทางบกซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งระบุคู่กรณีได้
 4. รับประกันภัยตามมาตรฐานโรงงานเท่านั้น ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)