ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สูงถึง 1,000,000 บาท/ครั้ง

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลต่อคนสูงถึง 50,000 บาท

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1.  ไม่จำกัดอายุรถ
 2. ไม่รับประกันภัยรถใช้รถรับจ้างหรือให้เช่า
 3. ไม่รับประกันภัยรถใช้ในกิจการช่วยเหลือฉุกเฉิน พยาบาล

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุด 600,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุดท่านละ 50,000 บาท

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ไม่จำกัด ยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ
 2. ไม่รับประกันภัยรถเช่าขับ

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

รถประเภทอื่นๆ
รถตู้

การประกันภัยรถตู้ มีความคุ้มครองที่หลากหลาย แต่สำหรับความคุ้มครองสูงสุดมีดังนี้

ความคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สูงถึง 1,000,000 บาท/ครั้ง

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลต่อคนสูงถึง 50,000 บาท

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1.  ไม่จำกัดอายุรถ
 2. ไม่รับประกันภัยรถใช้รถรับจ้างหรือให้เช่า
 3. ไม่รับประกันภัยรถใช้ในกิจการช่วยเหลือฉุกเฉิน พยาบาล

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

รถแท็กซี่ส่วนบุคคล

การประกันภัยแท็กซี่ ประเภท 3 คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก มีความคุ้มครองดังนี้

ความรับผิดต่อชีวิตร่างกาย อนามัย ของบุคคลภายนอก สูงสุด 10,000,000 บาท

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุด 600,000 บาท

คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุดท่านละ 50,000 บาท

ความคุ้มครองหลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาทต่อครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ไม่จำกัด ยี่ห้อ รุ่น และอายุรถ
 2. ไม่รับประกันภัยรถเช่าขับ

หมายเหตุ

 1. เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)