ประกันภัยประเภทอื่นๆ

ปั่นสบายใจถึงไหนถึงกัน ส่วนเรื่องประกันภัยให้เราดูแลกับแผนประกันภัย Easy Bike ที่ถูกใจนักปั่น ให้ความคุ้มครองทั้งคุณและจักรยาน รวมทั้งคู่กรณี

จุดเด่นของแผนประกัน

 1. เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,400 บาท
 2. ทุนประกันภัยสูงสุด 300,000 บาท
 3. รถหายจ่ายเต็มทุนประกันภัย 100%

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 15 – 70 ปี บริบูรณ์
 2. ราคารถจักรยาน ต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องแสดงรูปถ่ายของรถจักรยานคันที่เอาประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐานในการขอเอาประกันภัย เฟรม ล้อ ยาง แฮนด์ เกียร์ โชค เบาะนั่ง อุปกรณ์เสริม
 4. กรณีที่ไม่มีเอกสารอ้างอิงเรื่องทุนประกันภัย บริษัทฯจำกัดทุนประกันภัยของตัวรถจักรยานสูงสุดไม่เกิน 10,000.00 บาท
 5. แผนประกันภัยนี้ไม่รับประกันภัยรถจักรยานประเภทดังต่อไปนี้
  • จักรยานผาดโผน
  • จักรยานเสือหมอบแบบแข่งความเร็วจับเวลา
  • จักรยานปั่นหลายคน
  • จักรยานล้อเดียว
  • จักรยานดาวน์ฮิลล์

* ไม่คุ้มครองการขี่จักรยานเพื่อการแข่งขันทุกชนิด

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจ เราขอนำเสนอการประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟด้วยแผนประกันภัยที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่ออกรอบหรือฝึกซ้อม
 • ความคุ้มครอง
  ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการเล่นกอล์ฟ การซ้อม หรือการฝึกหัดกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหายหรือสูญหาย และให้รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล อิน วัน”
 • เบี้ยราคาเดียว 914 บาท/ปี คุ้มครอง
 • การประกันภัยดังกล่าวจะไม่คุ้มครองในกรณีที่
  • สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
  • ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
  • การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ประกันภัยประเภทอื่นๆ
Easy Golf

ประกันภัยความรับผิดของผู้เล่นกอล์ฟ

ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจ เราขอนำเสนอการประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟด้วยแผนประกันภัยที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ให้คุณมั่นใจทุกครั้งที่ออกรอบหรือฝึกซ้อม
 • ความคุ้มครอง
  ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทรัพย์สินเสียหายอันเกิดจากการเล่นกอล์ฟ การซ้อม หรือการฝึกหัดกอล์ฟของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยได้รับอุบัติเหตุขณะอยู่ในสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเสียหายหรือสูญหาย และให้รางวัลพิเศษสำหรับ “โฮล อิน วัน”
 • เบี้ยราคาเดียว 914 บาท/ปี คุ้มครอง
 • การประกันภัยดังกล่าวจะไม่คุ้มครองในกรณีที่
  • สงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ หรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
  • ความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเนื่องมาจากการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพของอุปกรณ์นั้น
  • การสูญเสียหรือเสียหายของลูกกอล์ฟในการฝึกหัด การซ้อม หรือการเล่นกอล์ฟ

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)