เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 650 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด 10,000,000 บาท

คุ้มครองภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

ความคุ้มครองภัยหลัก

 1. ภัยจากไฟไหม้
 2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
 3. ภัยจากระเบิด
 4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
 5. ภัยจากอากาศยาน
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน หรือระบบดับเพลิง

** คุ้มครองตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

 1. ภัยจากลมพายุ
 2. ภัยจากน้ำท่วม
 3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
 4. ภัยจากลูกเห็บ

** คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เบี้ยประกันภัยราคาเดียว 400 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด 300,000 บาท

ไม่ต้องสำรวจภัยรับประกันได้เลยทันที

หากเกิดเหตุยังมีค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวให้วันละ 300 บาท (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน/ปี)

ความคุ้มครองภัยหลัก

 1. ไฟไหม้
 2. ฟ้าผ่า
 3. ระเบิด

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกัน  แล้วไม่เกิน 10,000 บาท/ปี

แผนประกันภัย

สิ่งปลูกสร้าง ทุนประกันภัย (บาท)
คอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 300,000
ครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน ร้อยละ 50 – 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 150,000
อาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือไม่ใช่ครึ่งตึกครึ่งไม้และไม่เป็นห้องแถวไม้ 100,000
ห้องแถวไม้ 50,000
อัตราเบี้ยประกันภัย (รวมภาษี อากร) 400

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 650 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด 5,000,000 บาท

คุ้มครองภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

ความคุ้มครองภัยหลัก

 1. ภัยจากไฟไหม้
 2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
 3. ภัยจากระเบิด
 4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
 5. ภัยจากอากาศยาน
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน หรือระบบดับเพลิง

** คุ้มครองตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

 1. ภัยจากลมพายุ
 2. ภัยจากน้ำท่วม
 3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
 4. ภัยจากลูกเห็บ

** คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 
ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย
ไทยศรี Saving Home

ฟินๆ กับการประกันภัยบ้านอยู่อาศัย ชำระเบี้ยประกันหลักร้อย แต่ความคุ้มครองหลักล้าน

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 650 บาท

ทุนประกันภัยสูงสุด 5,000,000 บาท

คุ้มครองภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

ความคุ้มครองภัยหลัก

 1. ภัยจากไฟไหม้
 2. ภัยจากฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)
 3. ภัยจากระเบิด
 4. ภัยจากการเฉี่ยว หรือการชน จากยวดยานพาหนะของบุคคลภายนอก
 5. ภัยจากอากาศยาน
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากน้ำที่เกิดขึ้นจากการรั่วไหลของน้ำ จากท่อน้ำ รวมถึงน้ำฝนที่สาดเข้ามาภายในบ้าน แต่จะยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีภัยจากน้ำท่วม การแตกหรือรั่วไหลของน้ำจากระบบท่อประปาใต้ดิน หรือระบบดับเพลิง

** คุ้มครองตามทุนประกันภัย

ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

 1. ภัยจากลมพายุ
 2. ภัยจากน้ำท่วม
 3. ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ
 4. ภัยจากลูกเห็บ

** คุ้มครองทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาท/ปี

 

ช่องทางการติดต่อ

 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2820 7006 เวลา 08.30 – 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์)