สามารถชำระเบี้ยประกันภัยที่เคาน์เตอร์ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ชั้น 17,18)
อาคารไทยศรี 126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 หรือสาขาทั่วประเทศ

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต ประเภท VISA และ Mastercard (ยกเว้น AMEX, Diners Club และ JCB) โดยสามารถจ่ายได้ที่ สำนักงานใหญ่ และสาขา ของบริษัทฯ ทั่วประเทศ หรือ กรอกแบบฟอร์ม บริการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต (Mail order) ซึ่งแนบในกรมธรรม์

โอนผ่านช่องทางตู้เอทีเอ็ม / Net Bank / Application และเคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนดด้านล่าง

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุคคโล
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 114-0-74015-8

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสาทร
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 038-2-50941-2

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตากสิน
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 055-2-18714-6

ธนาคารกรุงไทย สาขา เยาวราช
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 001-6-10685-7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อุรุพงษ์
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 130-0-00977-0

ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย สาขาสีลม
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 700-4-16040-7

ธนาคารธนชาต สาขา สีลม
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 063-3-00144-1

ธนาคารซิตี้แบงก์
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี  511-8-27905-2

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารไทยพาณิชย์ (ชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง/ATM)

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ธนาคารกรุงศรี
 ชื่อบัญชี CITIBANK,N.A-Payment Service (For Thaisri)

ธนาคารธนชาต

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต ประเภทวีซ่า (VISA) หรือมาสเตอร์การ์ด (MasterCard) ของทุกธนาคาร สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ครั้งแรกกรุณาลงทะเบียนในระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์ โดย Verified By VISA หรือ MasterCard Secure Code ของแต่ละธนาคารผู้ออกบัตร ก่อน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ สามารถติดต่อได้ที่ CallCenter : 1219 , 0 2820 7000 ต่อ 1711

ช่องทางการชำระเงิน
หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการชำระเงินให้ถูกต้อง
ชำระเงินโดยตรง

ชำระโดยตรงด้วยเงินสด เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยที่เคาน์เตอร์ฝ่ายการเงิน บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (ชั้น 17,18)
อาคารไทยศรี 126/2 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 หรือสาขาทั่วประเทศ